SpotNoise Puur Geluids Monitoring

SpotNoise sheer noise monitoring

De nummer 1 Geluids Monitors

Een van onze goals is om meer bewustzijn te creeren voor geluidshinder.

Geluid hinder kan zoveel meer impact hebben dan alleen hinder !

Mensen kunnen ziek, ongelukkig, gestressed raken door geluidshinder.

Het begin van bestrijden van geluidshinder is meten. Meten is weten !

Met de geijkte geluidsniveaus online kunnen verdere stappen worden ondernomen om de geluidshinder te verhelpen !

quiet living no noise nuisance

Geluids monitoring, gemeten waarden zijn geijkt en spreken voor zichzelf !

789 +
SpotNoise Noise Monitoring units online
1200 +
Happy Spotnoise customers
800 +
Less Noise Nuisance because of Noise Monitoring
5/5
Alle SpotNoise geluidsmonitoring zijn gekalibreerd zodat je zeker kunt zijn dat de gemeten waarden inderdaad korrect zijn. Geluidsmetingen volgen standaards zoals de ISO1996 and IEC 61672.

Gecertificeerde en gekalibreerde geluidsmonitorsts

Elke SpotNoise Geluidsmonitor heeft een eigen kalibratie certifikaat.

Gecertificeerde geluidsmonitors.

SpotNoise sheer noise monitoring