Over Geluids Monitoring

Geluidsmetingen worden vaak verricht met het doel de geluidniveaus vast te leggen voor omgevingslawaai.

Omgevingslawaai kan worden veroorzaakt door verkeer (wegverkeer, trein verkeer, vliegverkeer), industrie, bouwplaatsen, horeca gelegenheden of burengeluid.

Al de bovenstaande aktiviteiten maken geluid en het wordt lawaai als we het als hinderlijk ervaren.

Lawaai betekent letterlijk ongewild geluid.

Volgens de WHO (wereld gezondheids organisatie) veroorzaakt geluid de meeste verstoring en hinder na luchtvervuiling.

Er is heel veel onderzoek gedaan waaruit blijkt dat geluid / lawaai zoveel meer is dan hinder.

Het beinvloedt onze gezondheid, ons welzijn zowel overdag als s’nachts.

Lawaai gedurende de nacht verhoogd stress en als je niet goed kunt slapen heeft dit nog veel meer gevolgen voor werk, besturen van voertuigen etc.

Een lichtpuntje is dat gehoorverlies veroorzaakt door lawaai 100% vermeden kan worden !

Zorg er gewoon voor dat je jezelf niet blootsteld aan hoge geluidsniveaus. Op het werk is het dragen van geluidsbeschermers al verplicht bij geluidniveaus boven 80 dB(A). Niet alleen onprettig geluid kan gehoorbeschadiging veroorzaken, ook het regelmatig bezoeken van concerten, disco’s etc. Oordopjes kunnen hier een goede bescherming geven.

De meest landen (zeker in Europa) hebben milieu diensten die klachten over geluidshinder zeer serieus nemen en snel proberen op te volgen. Helaas zijn  deze diensten vaak overbelast en kan het zijn dat ze een wachttijd hebben van dagen, weken of zelfs maanden.

Om een en ander te bespoedigen kun je zelf een geluidsmonitor installeren. De niveaus zijn geverifieerd en geijkt dus worden veelal geaccepteerd door overheids diensten. Met alle data online kan iedereen die de login heeft zien hoe het verloop van het geluid is.

De geluidsmonitor registreerd geluiden 24 uur per day en stuurt berichten (instelbaar) als een bepaald geluidsniveau wordt overschreden.

Het is erg makkelijk om ook de historie online te bekijken. Voor verdere analyse kan alle data ook worden gedownload.

De resultaten van de geluidsmetingen kunnen makkelijk worden uitgeprint om te overhandigen aan de overheid. Deze kunnen direct met de geluidsmeet resultaten aan de slag.

Onderstaande tabel geeft enkele waarden weer van typische geluiden met de bijbehorende gemiddelde geluidsniveaus.

File:Geluidsniveaus.svg - Wikimedia Commons

 

Bron: wikimedia.org

De WHO geeft een waarda van 30 dB(A) aan als veilig in een slaapkamer gedurende de nacht. Piekwaarden mogen niet hoger zijn dan 45 dB(A).

Hieronder nog een tabel van de WHO met aanbevolen maximale geluidsniveaus voor gebouwen met diverse bestemmingen:

Table 1: Richtlijn voor geluidsniveaus in specifieke omgevingen.

Guideline values for community noise in specific environments.

 Kritische gevolgen voor gezondheidLAeq
[dB(A)]
Tijdsduur
[uren]
LAmax
fast
[dB]
Buitenshuis (tuin)

Ernstige ergernis, overdag en ‘s-avonds

Matige ergernis overdag en ‘s-avonds

55
50
16
16

Binnenshuis

 

Slaapkamer

Spraakverstaanbaarheid ergernis overdag en ‘s-nachts

‘s-nachts slaapstoornissen

35
30
16
8
 45
Buiten slaapkamerSlaap stoornissen met open ramen45860
Scholen, in leslokaal 

Problemen met spraakverstaanbaarheid.

 

35gedurende lessen
Peuterschool, slaapkamerSlaapstoornissen30slaaptijd45
Speeltuin buitenGeluidshinder55speeltijd
Ziekenhuis

Slaapstoornissen ‘s-nachts

Slaapstoornissen overdag en avond

30
30
8
16
40-
Ziekenhuis, behandelkamerVertraagd herstel#1  

Industrie, shopping, binnen en buiten

Slechthorendheid7024110
Festival, sportiviteiten, muziek concertGehoorbeschadiging bij meer dan 5 x per jaar1004110
Omroep installatieSlechthorendheid851110
Hoofdtelefoon, oortelefoonSlechthorendheid85 #41110
Impuls geluiden van speelgoed, vuurwerk en wapens

Slechthorendheid

 

140 #2
120 #2
Buiten in parken en bossenRust verstoring#3  
WHO richtlijnen voor omgevingslawaai en specifieke omgevingen

#1: Zo laag mogelijk
#2: Piek geluidsniveau gemeten op 100 meter afstand 
#3: Bestaaande rustige buiten ruimtes te behouden zonder verstoring van achtergrond geluidsniveau
#4: Onder hoofdtelefoon

Er is veel onderzoek gedaan in bijvoorbeeld ziekenhuizen, de hersteltijd van een patiënt kan worden gehalveerd als het geluidsniveau met 10 dB (A) wordt verlaagd!

Ook in scholen, een hoge STI-waarde (spraakverstaanbaarheidsindex) in klaslokalen (betekent dat de leraar gemakkelijk te begrijpen is op elke leerlinglocatie in de klas) zal ervoor zorgen dat alle leerlingen evenveel kans van slagen hebben. Veel klaslokalen hebben echter gebieden met een slechte spraakverstaanbaarheid, waardoor veel studenten kritische informatie van de leraar zullen missen. Als een leerling slechthorend is zal het probleem nog groter zijn.

In veel gevallen kan een zorgvuldige planning en respect voor uw omgeving geluidsoverlast voorkomen, laten we aardig voor elkaar zijn en geen onnodig lawaai veroorzaken. Laten we meer bewustwording creëren over lawaai en de gevaren, zodat iedereen kan helpen om deze wereld een beetje stiller te maken!

Voor vragen over geluidshinder, kontakt ons, onze ingenieurs zullen u graag helpen ! 

kontakt formulier

Geluidskaarten versus Geluidsmonitoring

Zodra u geluidsoverlast ondervindt van een geluidsbron (of het nu gaat om weggeluid, raillawaai, vliegtuiglawaai, industrielawaai, uitgaansgeluid etc.) voldoen geluidskaarten niet. Geluidskaarten zijn zeer goed en betrouwbaar voor stadsplanning en om hotspots te lokaliseren in steden die aandacht nodig hebben voor geluidsreductie. Een ander voordeel van software voor geluidskaarten en geluidsvoorspelling (zoals SoundPLAN) is dat je kunt experimenteren met bijvoorbeeld het omleiden van een weg of het veranderen van verkeersstromen om de geluidsniveaus te veranderen zonder dat je dit eerst hoeft te implementeren. In Milieu Impact Studies (voordat een project wordt gestart) is er altijd een geluidsvoorspelling vereist, wederom een perfecte situatie om geluidskaarten en geluidsvoorspellingssoftware te gebruiken.

Geluidskaarten berekenen echter gemiddelde waarden en ze zijn niet in staat om geluid te voorspellen dat afkomstig is van installaties of evenementen met onregelmatige (onvoorspelbare) activiteitspatronen. In deze gevallen kan alleen real-time geluidsmonitoring aantonen en registreren wat de geluidhinder werkelijk is en hoe het geluidspatroon in de loop van de tijd verandert. Regelgeving van overheden of steden zal doorgaans zowel gelijkwaardige (gemiddelde) geluidswaarden als maximale geluidsniveaus definiëren. De geluidsmonitoring registreert alle benodigde waarden om de naleving van de geluidsvoorschriften te kunnen beoordelen.

Soms zullen de lokale autoriteiten geluidsmonitors installeren en de informatie online weergeven, zodat burgers kunnen zien wat er gebeurt in reële gemeten geluids waarden in plaats van alleen subjectief de geluidsoverlast te verdragen. Meestal nemen geluidsklachten af zodra geluidsmonitors worden geïnstalleerd en gegevens worden gedeeld met het publiek.

In veel gevallen kunnen de autoriteiten echter niet altijd elke geluidsklacht of verzoek om geluidsmonitoring opvolgen. Hier is SpotNoise Residential de beste oplossing. Nauwkeurig, zeer eenvoudig te installeren, alle geluidsniveaus en details tot 1 jaar online te meten en te registreren. De SpotNoise Residential geluidsmonitoring is weerbestendig en heeft alleen wifi en 12 Volt voeding nodig om het geluid te registreren.

Alle gemeten waarden zijn online beschikbaar (zodat u deze kunt delen met de autoriteiten of met de geluidsveroorzaker) en kunnen desgewenst ook in csv-formaat worden gedownload voor verdere analyse.

SpotNoise helpt bij het creëren van meer geluidsbewustzijn en geluidsregistratie, zodat autoriteiten de regelgeving beter en sneller kunnen afdwingen en rustige leefruimtes creëren waar mensen kunnen ontspannen en een gezond slaapgeluid kunnen hebben in hun woningen.

IEC61672 vs SpotNoise geluidsmonitoring

Als u 100% nauwkeurig moet zijn in de geluidsniveaus die worden geregistreerd (bijvoorbeeld voor gebruik in de rechtbank), dan zal de rechtbank hoogstwaarschijnlijk eisen dat uw geluidsmonitoringapparatuur voldoet aan IEC61672, dit is de norm voor ‘Elektroakoestiek – geluid niveaumeters ‘, die doorgaans alleen worden uitgegeven door topinstituten zoals de PTB in Duitsland (het Duitse Nationale Meteorologische Instituut). Binnen de norm zijn er 2 classificaties, klasse 1 en klasse 2 (ook wel Type 1 en Type 2 genoemd) meters.

Klasse 1 heeft een nauwkeurigheid van +/- 1,9 decibel, Klasse 2 heeft een nauwkeurigheid van +/- 2,2 decibel.

Het complete meetinstrument moet even nauwkeurig zijn, niet alleen de geluidsniveaumeter maar ook de meetmicrofoon. Een officiële geluidsmeetmicrofoon Klasse 1 kan tot wel 1500 euro kosten!

Sinds de introductie van MEMS (digitale) microfoons is geluidsmonitoring veel betaalbaarder geworden. Deze zeer stabiele digitale microfoons voldoen niet aan IEC61672 omdat ze niet kunnen worden blootgesteld aan een elektrostatische test, daarnaast voldoen ze volledig aan klasse 1 of zelfs hogere nauwkeurigheidsniveaus.

Dit houdt in dat als u uw metingen niet nodig hebt om naar de rechtbank te gaan, u volledig kunt vertrouwen op de SpotNoise Residential-monitor die ruim binnen het bereik van Klasse 2 geluidsniveaumeters valt (de nauwkeurigheid van SpotNoise Residential is +/- 2,0 dB). Ook al zal een rechtbank zeker kijken naar geluidsniveaus gemeten met SpotNoise apparatuur en als de maximale waarden duidelijk worden overschreden (bijvoorbeeld > 5dB) zullen ze erkennen dat er iets mis is met de geluidssituatie en zullen ze het verder onderzoeken!

Online vs offline geluidsmonitoring

Offline geluidsmonitoring is de goedkoopste manier, je installeert gewoon een geluidsmonitor op een locatie en op gezette tijden ga je daarheen om de data te downloaden en na te bewerken. Maar in veel gevallen (zoals in het vorige voorbeeld waarin autoriteiten realtime geluidswaarden willen delen) is online toegankelijkheid vereist. Zeker in het geval dat u automatisch op de hoogte wilt worden gesteld zodra een vooraf ingestelde waarde wordt overschreden, zult u online geluidsmonitoring moeten gebruiken. De systemen van SpotNoise gebruiken allemaal wifi om verbinding te maken met onze servers die alle waarden weergeven en de gegevens 1 jaar online houden (standaard). U kunt instellen op welk niveau u een notificatie (e-mail / messenger) wilt ontvangen, zodat u direct kunt reageren of checken wat er aan de hand is. Online geluidsmonitoring wordt niet alleen gebruikt door gedupeerden van geluidsoverlast. De geluidsveroorzaker zetten ook meer en meer geluidmeetstations op, bijvoorbeeld op de grens van een fabriek en zal optreden als het geluidsniveau te hoog is, acties kunnen bestaan ​​uit het tijdelijk uitschakelen van een machine of het simpelweg sluiten van een deur die iemand vergeten is te sluiten.

Echte casestudy’s

Enkele voorbeelden waarbij geluidsmonitoring vaak wordt gebruikt en in veel landen verplicht is:

  • luchthavens, wegen, spoorwegen, havens
  • industrie (individuele fabrieken of gezoneerde industriegebieden)
  • windparken (vooral voor laagfrequent geluid)
  • Vrijetijdslawaai (openluchtconcerten, bars / pubs / disco’s, openluchtbioscopen, sportevenementen, schietbaan etc.)